diumenge, 19 d’abril de 2020

CRITERIS D'AVALUACIÓ DE LES FEINES

INFORMACIÓ IMPORTANT PER ALS ALUMNES I LES FAMÍLIES:

Després d'aquestes setmanes de confinament, hem estat reflexionant sobre la situació que vivim. Un situació nova per a tots i que pretenem fer-ho el millor que poguem. No hi ha dia que no pensem les possibilitats de fer una bona feina i de seguir en la docència amb les eines que tenim.

Aquests canvis de la forma de fer feina també afecten a l'hora d'avaluar, i per tant s'ha de donar més importància a la feina, a la responsabilitat diària de fer-la. Així que els mestres de 6è EP hem considerat que heu de poder conèixer els criteris d'avaluació a la feina diària i a la seva presentació.

Aquest darrer trimestre es valora les ganes de fer feina i el compliment d'aquestes, més que els resultats acadèmics. La mitja del primer i segon trimestre serà la que marcarà la nota i el tercer trimestre la pujarà o mantindrà. S'acaben les vacances i ens hi tornam a posar.

CRITERIS D'AVALUACIÓ:

- Fer la tasca encomanada cada dia.
- Hi haurà tasques que s'hauran d'enviar complint amb les dates d'entrega que el mestre/la mestra vos digui.
- Realitzar els formularis o les proves al temps i amb la forma que es digui.
- Es valorarà positivament aquell alumnat que tengui dubtes o dificultats en les activitats i si no ho sap resoldre amb els pares es posi en contacte amb els mestres a través dels correus electrònics o a través del blog.
- Els fulls de les feines de les tasques han de tenir:
  • Tots els fulls han de tenir el nom de l'alumne/a.
  • La data (en color vermell).
  • S'ha d'escriure els enunciats de les activitats (els que no ho feien a l'escola, tampoc ho han de fer).
  • Les activitats han d'estar totes desenvolupades (ben completes).
  • Les activitats que no es sàpiguen fer, s'ha d'escriure el motiu del per què no s'ha fet.
  • En les activitats de matemàtiques s'han de veure tots els càlculs que s'han realitzat per arribar a la solució.
  • Han de tenir una presentació neta i ordenada.
(Tots aquests criteris són els mateixos que s'exigien a classe, però que ara tendran més valor)Cap comentari:

Publica un comentari