dijous, 19 de març de 2020

TASCA 5CATALÀ
2.- CONVERSA TELEFÒNICA. 
Llegeix aquesta conversa telefònica i copia les preguntes al quadern i contesta-les. 
Ring, ring, ring….
  • Digui?
  • Escolti?.. Me sent?
  • Sí, digui.
  • Voldria parlar amb en Biel.
  • En Biel no hi és. Qui el demana?
  • Bè, bono…som … una companya…de s’ institut. Però sí en Biel ... ja cridaré més tard.
  • Bè nina... al manco diguem el teu nom per deixar-li el missatge a n’en Biel.
  • No ... si és igual, ja el cridaré més tard.
  • Amem moneta! Què te fa vergonya dir-me el teu nom?
  • No, no senyora!! Em dic Margalida Prohens.
  • Ets sa filla de na Maria?
  • No, no! Mumare es diu Tonina.
  • Ah! Idò el teu pare és en Biel de can Forat?
  • No, mumpare nom Joan!
  • Caram criatura! Si que és difícil saber d’on ets!!
  • Miri senyora...estic cansada d’aquest interrogatori! Jo només volia dir a n’en Biel que és un pesat i que me deixes tranquil·la. Ara ja se a qui se sembla. Adeu!!!
ACTIVITATS

1.- Qui són les persones que mantenen la conversa telefònica?
2.- Quina relació hi ha entre en Biel i na Margalida?
3.- Amb qui parla per telèfon na Margalida ?
4.- Què nomem els pares de na Margalida?
5.- Què pensa na Margalida d’en Biel? 

MATEMÀTIQUES
Llegir pàgina 58 i fer activitats 13 i 14

SOCIALS
Exercici 2 de la pàgina 28.

LLENGUA CASTELLANA
Página 136, copiar recuadro de la letra x y ejercicios 1 y 2

1 comentari: